အကယ္၍မ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို့ ျမန္မာ စကားမွာေတာ့ တကယ္လို့ ဒါမွမဟုတ္ တကယ္လို့မ်ား စာမွာဆိုရင္ေတာ့ အကယ္၍၊ အကယ္၍မ်ား ဆိုျပီး သံုးေလ့ရိွပါတယ္။ တကယ္လို့ နဲ့ တကယ္လို့မ်ားနဲ့က အဓိပၸာယ္ အတူတူပါပဲ။ တကယ္လို့မ်ားက ပိုျပီး ေလးနက္ေစမလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ အဂၤလိပ္လို ဆိုရင္ေတာ့ IF လို့သံုးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အကယ္၍မ်ား ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုသံုးမလဲ IFS မ်ား ျဖစ္ေနမလား။

ဒီေန့ေရးမွာ ကေတာ့ excel function တစ္ခုျဖစ္တဲ့ IFS အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Excel 2019 မွာ အဲ့ဒိ function ပါေနပါျပီ။ သူ အသံုးျပုပံုကေတာ့ ေအာက္မွာေရးေပးထားပါတယ္။

=IFS(Logical test 1, Value if true 1, Logical test 2, Value if true 2…..)

သူက IF ထက္စာရင္ သံုးရတာ ပိုလြယ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုလြယ္သလဲ ဆိုတာကို ထပ္မံရွင္းျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ကပံုကေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကေန သူတို့ရဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူတဲ့ အေရအတြက္အလိုက္ ေဈးေလွ်ာ့ေပးထား
ပါတယ္။ အခုေရ ၆၀၀၀ နွင့္ အထက္ဝယ္ရင္ ၄% ေလွ်ာ့ေပးျပီးေတာ့ အခုေရ ၁၀၀၀၀ နွင့္ အထက္ဝယ္ရင္ ၆%
 ေဈးေလွ်ာ့ေပးပါတယ္။သူတို့မွာ ေအာ္ဒါေတြလဲ ရထားပါတယ္။ ပထမဆံုး Nested if နဲ့ အရင္တြက္ 
ၾကည့္ၾကရေအာင္...
Image Source


=IF(logical test, Value if true, Value if False)

အေပၚကေတာ့ If ရဲ့ အသံုးပါ။ မွန္ခဲ့ရင္ တန္ဖိုး တစ္မို်းေပးျပီးေတာ့ မွားခဲ့ရင္ တန္ဖိုး တစ္မို်းေပးပါတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တို့ ေဖာ္ျမူလာကို ေအာက္မွာျပထားသလို ေရးလိုက္ပါတယ္။

=IF(B6>10000,6%,IF(B6>6000,4%,0))

၁၀၀၀၀ ထက္ေက်ာ္ခဲ့ရင္ ၆% ေပးျပီးေတာ့ ၆၀၀၀ ထက္ေက်ာ္ခဲ့ရင္ ၄% ေပးပါတယ္။

Image Source
တစ္ကယ္လို့ ကြ်န္ေတာ္တို့က အဲ့ဒိလို မေရးပဲနဲ့ ေျပာင္းျပန္ေရးမိတယ္ ဆိုပါစို့ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကရေအာင္...

=IF(B6>6000,4%,IF(B6>10000,6%,0))

Image Source

အေျဖအမွား ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို့လဲ ဆိုေတာ့ ၁၅၀၀၀ ဆိုတဲ့ ပမာဏ ဟာ ၆ပ၀၀ ထက္လဲ
 မ်ားေနပါတယ္။ အဲ့ဒိအတြက္ ေနာက္က ၁၀၀၀၀ ဆိုတာကို စစ္မေနေတာ့ပဲနဲ့ အေျဖ ကို တန္းထုတ္ေပး 
လိုက္ပါတယ္။

IFS ကိုသံုးရင္ေတာ့ အဲ့ဒိ ျပႆနာမရိွေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္ဘယ္လို့ အစီအစဉ္နဲ့ပဲေရးေရး အေျဖမွန္ကိုပဲ 
ထုတ္ေပးပါတယ္။ ေအာက္ကပံုနွစ္ပံုကို နိွုင္းယွဉ္ၾကည့္ပါ။

Image Source

ပထမပံုမွာက ၁၀၀၀၀ ကို ေရွ့ကထားေရးပါတယ္။ ဒုတိယ ပံုမွာက ၆၀၀၀ ကို ေရွ့က ထားေရးပါတယ္။ 
နွစ္မို်းစလံုး အေျဖမွန္ ရပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ IFS က ပိုေကာင္းပါတယ္။


Image Source
Reference Link: http://theexcelclub.com/nested-if-statements-replaced-with-ifs-function/
Disclaimer: All images are taken from the reference post.